PBU

Program zorganizuje międzynarodową konferencję naukową

19 / 02 / 2018

Zapraszamy do czynnego udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Profesor Benedykt Dybowski – czołowy badacz wspólnego dziedzictwa przyrodniczego Polski, Białorusi i Ukrainy”.

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 wraz z Narodowym Uniwersytetem Lwowski imienia Iwana Franki, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Instytutem Wiedzy Współczesnej imienia A. Szyrokowa z Mińska zorganizuje konferencję, której głównymi tematami będą:

  1. Benedykt Dybowski - wybitny naukowiec z przełomu XIX i XX wieku oraz jego spuścizna.
  2. Kontynuacja sprawy B. Dybowskiego: teoretyczne i praktyczne podejście do badania i oceny aktualnego stanu systemów biotycznych.
  3. Pozanaukowe obszary działalności Benedykta Dybowskiego.

Konferencja odbędzie się 10-12 maja 2018 roku we Lwowie w Bibliotece Naukowej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, ul. Dragomanowa 5. Szczegółowe informacje zawarte są w liście informacyjnym.

W celu uczestnictwa w konferencji należy wysłać do 1 marca 2018 roku formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej, tytuł i krótki abstrakt wystąpienia (do 1000 znaków) w języku polskim, rosyjskim lub ukraińskim.