PBU

Beneficjenci szkolili się z prawa zamówień publicznych w Lublinie

02 / 01 / 2018

Prawie 40 przedstawicieli polskich beneficjentów projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach celu tematycznego Dziedzictwo oraz Dużych Projektów Infrastrukturalnych wzięło udział w szkoleniu, które odbyło się 13 grudnia w Lublinie. Tematem szkolenia było stosowanie znowelizowanego prawa zamówień publicznych w odniesieniu do realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Omawiane były m.in. kwestie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert oraz oceny wykonawcy. Szkolenie zostało zorganizowane przez polski Oddział Programu z siedzibą w Rzeszowie.

W przyszłym roku planowane jest przeprowadzenie podobnych szkoleń dla beneficjentów pozostałych celów tematycznych.