PBU
Trzeci Nabór Wniosków Survey

Projekt tygodnia - EPIDSAFE

13 / 06 / 2019

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego w polsko-białoruskiej strefie przygranicznej” (skrót: EPIDSAFE) wdrażany jest w ramach Celu Tematycznego BEZPIECZEŃSTWO. Beneficjentem Wiodącym projektu jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (PL), a partnerem projektu jest Regionalny Szpital w Brześciu (BY).

Ideą stojącą za projektem EPIDSAFE jest zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańcom polsko-białoruskiego pogranicza. Na obszarze Programu można zaobserwować zwiększoną liczbę przypadków zachorowań, a jednocześnie brakuje wspólnych rozwiązań zapobiegawczych i dostępnych placówek medycznych, które mogłyby być przygotowane do natychmiastowej reakcji w przypadku zagrożenia. Ze względu na możliwość rozprzestrzeniania się chorób wzdłuż granicy (duże strumienie podróżnych) i wystąpienia nieprzewidzianych zagrożeń, szpitale na tym obszarze muszą stać się „filtrami” epidemiologicznymi. Zostaną one odpowiednio wyposażone, a ich personel przeszkolony.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 marca 2019 r. Beneficjent Wiodący, tj. szpital w Białej Podlaskiej zdołał sfinalizować kluczową część swoich działań - pod koniec kwietnia specjalistyczny sprzęt medyczny dla kompletnego systemu diagnostyki i leczenia pacjentów został dostarczony do szpitala. Zakupiony został m. in. kluczowy sprzęt medyczny: nieinwazyjne urządzenie do badania wątroby, system PCR do badania w czasie rzeczywistym oraz mikrobiologiczna komora laminarna II klasy bezpieczeństwa. Po drugiej stronie granicy Regionalny Szpital w Brześciu ogłosił przetarg na zakup specjalistycznego wyposażenia medycznego i wkrótce spodziewa się dostawy. Po zakończeniu zakupów sprzętu partnerzy rozpoczną kampanię promocyjną mającą na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zagrożenia zapaleniem wątroby typu C. Mieszkańcy polsko-białoruskiego pogranicza są zachęcani do skorzystania z badań przesiewowych w celu wczesnego wykrywania HCV zaplanowanych w ramach projektu.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, projekt EPIDSAFE będzie realizowany do 28 lutego 2021 roku.

karta projektu

Galeria

Czy ta strona była przydatna?