PBU

Aktualności

03 01 / 2019

Szukamy osoby na stanowisko kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego

Wspólny Sekretariat Techniczny poszukuje rzetelnego i zaangażowanego kandydata na kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

02 01 / 2019

Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora w Biurze Oddziału Programu w Rzeszowie

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłasza postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy inspektoray w Biurze Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie.

21 12 / 2018

W dniach 24 i 31 grudnia 2018 biuro WST Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 będzie nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 i 31 grudnia 2018r. biuro Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu będzie nieczynne.

20 12 / 2018

Badanie ankietowe dotyczące organizacji drugiego naboru wniosków w Programie

Chcąc stale podnosić jakość naszego wsparcia na rzecz odbiorców Programu, w listopadzie tego roku poprosiliśmy aplikantów drugiego naboru wniosków o wypełnienie elektronicznej ankiety.

12 12 / 2018

W dniach 13-14 grudnia 2018 biuro WST Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 będzie nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w dniach 13-14 grudnia 2018r. biuro Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu będzie nieczynne.

30 11 / 2018

Ostatni dzień na wypełnienie ankiety

Serdecznie dziękujemy Państwu za poświęcony czas i wysiłek związany z wypełnieniem ankiety pt. „ Survey on the organization of the 2nd Call for Proposals in the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020”.

21 11 / 2018

Informacja o ilości złożonych Wniosków Aplikacyjnych w ramach drugiego naboru wniosków

W ramach drugiego naboru wniosków do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 otrzymaliśmy 250 wniosków aplikacyjnych (stan na 21.11.2018).

19 11 / 2018

Zmiany w Podręczniku Programowym dotyczące zasad konkurencyjności i zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że w celu zapewnienia spójności dokumentów programowych z najnowszymi wymogami dotyczącymi zasad konkurencyjności i zamówień publicznych, Instytucja Zarządzająca we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym przygotowała aktualizację Podręcznika Programu część I, przeznaczonego dla Beneficjentów pierwszego naboru wniosków.

19 11 / 2018

Ankieta dotycząca organizacji drugiego naboru wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

W imieniu Instytucji Zarządzającej Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Wspólny Sekretariat Techniczny zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety pt. „ Survey on the organization of the 2nd Call for Proposals in the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020”.

19 11 / 2018

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Już po raz drugi zorganizowaliśmy Międzynarodową Konferencję Naukową.

19 11 / 2018

Szkolenia dla Beneficjentów projektów z pierwszego naboru

15 listopada 2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie z wdrażania projektów oraz raportowania.

09 11 / 2018

12 listopada 2018 biuro WST Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 będzie nieczynne

Uprzejmie informujemy, że 12 listopada 2018 r. biuro Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 będzie nieczynne.

08 11 / 2018

Nabór na wolne stanowisko pracy starszego specjalisty w Biurze Oddziału Programu w Rzeszowie

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłasza postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy starszego specjalisty w Biurze Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie.

06 11 / 2018

Stosowanie zasad narodowości i pochodzenia

W związku z dużą liczbą pytań dotyczących obowiązywania zasad narodowości i pochodzenia (rules of origin and nationality) podczas realizacji zamówień publicznych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 (PBU) uprzejmie wyjaśniamy, że zasady narodowości i pochodzenia nie mają zastosowania w projektach finansowanych w ze środków Programu.

06 11 / 2018

Zaproszenie na szkolenie z wdrażania projektów dla Beneficjentów 1 naboru wniosków

15 listopada 2018 Wspólny Sekretariat Techniczny organizuje szkolenie z realizacji projektów dla Beneficjentów 1 naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

30 10 / 2018

Zamówienia udzielane w ramach projektów (Podręcznik dla polskich beneficjentów)

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Dokumenty opublikowaliśmy „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 – Zamówienia udzielane w ramach projektów”.

29 10 / 2018

Generator PBU 2

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi technicznych aspektów działania generatora do wypełniania wniosków aplikacyjnych, uprzejmie przypominamy, że zgodnie z zapisami punktu 3.1.1.1. Podręcznika Programu dla drugiego naboru wniosków, Wnioskodawcy wypełniają Wniosek Aplikacyjny, korzystając z e-aplikacji (generatora) dostępnej na stronie Programu.

26 10 / 2018

Przypomnienie – 2 nabór wniosków

31 października br. kończymy nabór na mikroprojekty.

19 10 / 2018

Program na XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Mińsku

17-19 października 2018 r. w Mińsku odbyła się XIX Międzynarodowa Naukowa Konferencja „Problemy prognozowania i państwowej regulacji rozwoju społeczno-gospodarczego”, organizowana przez Naukowo-Badawczy Instytut Ekonomiczny Ministerstwa Gospodarki Republiki Białoruś z udziałem ministra finansów Republiki Białoruś Maksima Jermołowicza oraz wiceministra gospodarki Republiki Białoruś Dmitrija Matusewicza.

19 10 / 2018

Szkolenia dla Beneficjentów projektów z pierwszego naboru

18 października 2018 r. we Lwowie odbyło się szkolenie z wdrażania projektów oraz raportowania.