PBU

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST)

Wspólny Sekretariat Techniczny
Programu Współpracy Transgranicznej
Polska – Białoruś – Ukraina

e-mail: pbu@pbu2020.eu   

Paweł Słowikowski - Head of JTS
tel. +48 22 378 31 25
e-mail: pawel.slowikowski@cpe.gov.pl

Anna Kluczyk - Communication Manager
tel: +48 22 378 31 37
e-mail: anna.kluczyk@cpe.gov.pl

Agnieszka Ćwikła - Communication Manager
tel: +48 22 378 31 87
e-mail: agnieszka.cwikla@cpe.gov.pl

Ewa Smolik - Office Administrator
tel: +48 22 378 31 79
e-mail: ewa.smolik@cpe.gov.pl

 

ZESPÓŁ PROGRAMOWY

Stanisław Bielański - Team Leader
tel: +48 22 378 31 17
e-mail: stanislaw.bielanski@cpe.gov.pl

Joanna Satora - Programme Manager
tel: +48 22 378 31 71
e-mail: joanna.satora@cpe.gov.pl

Lolita Gedo - Programme Manager
tel: +48 22 378 31 41
e-mail: lolita.gedo@cpe.gov.pl

Dmytro Volodin - Financial Manager
tel: +48 22 378 31 28
e-mail: dmytro.volodin@cpe.gov.pl

Andrzej Świerbut - Financial Manager
tel: +48 22 378 31 38
e-mail: andrzej.swierbut@cpe.gov.pl

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Tomasz Jędrzejewski - Deputy Head
tel: +48 22 378 31 34
e-mail: tomasz.jedrzejewski@cpe.gov.pl

Wiesława Serwatko - Financial Manager
(long-term leave)
tel: +48 22 378 31 30
e-mail: wieslawa.serwatko@cpe.gov.pl

Maryna Fartushnyak - Financial Manager
tel. +48 22 378 31 32
e-mail: maryna.fartushnyak@cpe.gov.pl

Siarhei Kuzniatsou - Project Manager
tel: +48 22 378 31 39
e-mail: siarhei.kuzniatsou@cpe.gov.pl

Jolanta Pasternakiewicz - Financial Manager
tel: +48 22 378 31 40
e-mail: jolanta.pasternakiewicz@cpe.gov.pl

Monika Waśkiewicz - Financial Manager
tel: +48 22 378 31 36
e-mail: monika.waskiewicz@cpe.gov.pl

Małgorzata Iwańska - Project Manager
tel: +48 22 378 31 35
e-mail: malgorzata.iwanska@cpe.gov.pl

Iryna Melnychuk - Project Manager
tel. +48 22 378 31 29
e-mail: iryna.melnychuk@cpe.gov.pl

Katarzyna Wyporska - Project Manager
tel: +48 22 378 31 27
e-mail: katarzyna.wyporska@cpe.gov.pl

Agnieszka Gawron - Project Manager
tel: +48 22 378 31 83
e-mail: agnieszka.gawron@cpe.gov.pl