PBU

Aktualności

18 04 / 2017

Szkolenia dla wnioskodawców zaproszonych do drugiego etapu pierwszego naboru wniosków

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) z przyjemnością informuje, że w maju 2017 roku zostaną zorganizowane szkolenia dla wnioskodawców zaproszonych do drugiego etapu pierwszego naboru wniosków. Szkolenia będą organizowane w: • Białymstoku 16 maja 2017r. • Lublinie 17 maja 2017r. • Rzeszowie 18 maja 2017r. • Lwowie 17 maja 2017r. • Lwowie 18 maja 2017r. • Brześciu 18 maj 2017r.

13 04 / 2017

Wytyczne do przygotowania Studium wykonalności

Informujemy wszystkich Beneficjentów, że zostały opracowane i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą „Wytyczne do przygotowania Studium wykonalności”.

11 04 / 2017

14 kwietnia 2017 biuro WST Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 będzie nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w piątek 14 kwietnia 2017 r. biuro Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 będzie nieczynne. We wszystkich sprawach dotyczących Programu prosimy kontaktować się z WST 18 kwietnia.

05 04 / 2017

Otwarcie Rzeszowskiego Oddziału

30 marca br. Wiceminister Rozwoju, Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak oraz Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk dokonali uroczystego otwarcia nowej siedziby oddziału Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie.

04 04 / 2017

Szkolenia dla beneficjentów zaproszonych do drugiego etapu pierwszego naboru projektów

Wspólny Sekretariat Techniczny zapewni szkolenia z przygotowania pełnych wniosków aplikacyjnych (FAF) wszystkim beneficjentom, których koncepcje projektów zostały ocenione pozytywnie.

04 04 / 2017

Punkt informacyjno-promocyjny Programu na Europejskim Kongresie Samorządów

Przedstawiciele Programu Polska-Białoruś-Ukraina wzięli udział w III Europejskim Kongresie Samorządów, który odbył się 27-28 marca br. w Krakowie.

03 04 / 2017

Nabór asesorów

W imieniu Ministerstwa Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej działającego w roli Instytucji Zarządzającej Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020, Wspólny Sekretariat Techniczny Programu ogłasza Nabór Asesorów.

23 03 / 2017

Nowy terminarz naborów projektów

W wyniku ostatnich decyzji podjętych przez Komisję Wyboru Projektów i Wspólny Komitet Monitorujący, dotyczących koncepcji projektów złożonych w ramach celów tematycznych Dziedzictwo i Bezpieczeństwo, zaistniała potrzeba zmodyfikowania harmonogramu związanych z tym działań Programu.

22 03 / 2017

Projekty zaproszone do drugiego etapu pierwszego naboru wniosków w ramach celów tematycznych: DZIEDZICTWO i BEZPIECZEŃSTWO

Zgodnie z decyzjami podjętymi podczas dwóch posiedzeń Komisji Wyboru Projektów 334 beneficjentów wiodących, którzy złożyli koncepcje projektów w ramach celów tematycznych Dziedzictwo i Bezpieczeństwo, otrzymało zaproszenie do złożenia pełnych wniosków aplikacyjnych.

17 03 / 2017

Konkurs dla szkół z okazji European Cooperation Day - ECDay 2017

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zaprasza szkoły z obszaru objętego Programem do udziału w transgranicznym konkursie dla szkół pt. “Wspólnie zachowajmy dziedzictwo kulturowe!” z okazji ECDay 2017.

15 03 / 2017

Pierwsze decyzje ws. projektów dotyczących Bezpieczeństwa na polsko-białorusko-ukraińskim pograniczu

15 marca br. w Warszawie obradowała Komisja Wyboru Projektów Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, która dokonała oceny 248 koncepcji projektów złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków dot. Celu Tematycznego Bezpieczeństwo.

14 03 / 2017

Pierwsze decyzje ws. projektów dotyczących Dziedzictwa na polsko-białorusko-ukraińskim pograniczu

14 marca br. w Warszawie obradowała Komisja Wyboru Projektów Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, która dokonała oceny 352 koncepcji projektów złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków dot. Celu Tematycznego Dziedzictwo.

07 03 / 2017

Ocena koncepcji projektów

W najbliższych dniach Wspólny Sekretariat Techniczny zakończy ocenę koncepcji projektów, które zostały złożone w Celu tematycznym Dziedzictwo oraz Bezpieczeństwo.

06 02 / 2017

Europa-Ukraina: Forum o Współpracy Transgranicznej

Eksperci Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz oddziałów we Lwowie i Rzeszowie wzięli aktywny udział w jubileuszowym X Forum EUROPA-UKRAINA. Odbyło się ono 27-28 stycznia w nowoczesnym Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A ARENA w Jasionce k. Rzeszowa.

26 01 / 2017

Informacje o ilości złożonych koncepcji projektów

W ramach pierwszego naboru wniosków do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 wnioskodawcy złożyli 745 koncepcji projektów (stan na 25/01/2017).

29 12 / 2016

Osobiste dostarczanie Koncepcji projektów do siedziby WST

Przypominamy, iż Koncepcje projektów można składać osobiście do siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego najpóźniej do piątku 30.12.2016 do godziny 15:00 czasu lokalnego.

22 12 / 2016

Informacja dotycząca generowania Koncepcji Projektów - Aktualizacja

Jednym z kluczowych aspektów skutecznego aplikowania w trwającym naborze wniosków jest zapewnienie, że suma kontrolna na wersji papierowej i elektronicznej wniosku jest identyczna. Wymóg ten jest przedstawiony w Podręczniku Programu Część I – Aplikant (pkt. 3.1.1) oraz instrukcji do generatora wniosków. Informowaliśmy o tym także na szkoleniach w trakcie naboru.

20 12 / 2016

Pomocne materiały dla aplikantów w I naborze wniosków

W związku ze zbliżającym się końcem naboru oraz faktem, że Wspólny Sekretariat Techniczny nie udziela już odpowiedzi na pytania merytoryczne, przypominamy, że przygotowaliśmy dla Państwa skrótowe omówienie najważniejszych kwestii związanych z I naborem wniosków.

13 12 / 2016

Nowy Oddział w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020 już działa w Rzeszowie!

12 grudnia br. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Podsekretarz Ministerstwa Rozwoju Adam Hamryszczak podpisali umowę na funkcjonowanie w Rzeszowie Oddziału w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

12 12 / 2016

Materiały ze szkoleń dla aplikantów

Uprzejmie informujemy o zakończeniu szkoleń dla aplikantów w ramach trwającego pierwszego naboru wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.