PBU

Aktualności

22 06 / 2017

Wyniki transgranicznego konkursu dla szkół “Wspólnie zachowajmy dziedzictwo kulturowe!” (szkoły polskie)

Z przyjemnością informujemy, iż zespoły z następujących polskich szkół zakwalifikowały się do finałowego wydarzenia, które odbędzie się w ramach Dnia Współpracy Europejskiej (EC Day 2017)

21 06 / 2017

Projekty z Programu nominowane do prestiżowej nagrody

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż siedem projektów zrealizowanych w Programie Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 zostało nominowanych do nagrody Orły Wprost 2017 w ramach edycji podkarpackiej.

20 06 / 2017

Informacja dotycząca generowania Pełnych Wniosków Aplikacyjnych

W związku ze zbliżającym się terminem składania Pełnych Wniosków Aplikacyjnych w celach tematycznych „Dziedzictwo” oraz „Bezpieczeństwo”, zwracamy uwagę na poprawność wypełniania wniosków.

20 06 / 2017

Ewaluacja Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

Przedstawiamy i zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania ewaluacyjnego ex-post Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

20 06 / 2017

Uproszczenia dotyczące załącznika A12 dla ukraińskich beneficjentów (projekty infrastrukturalne)

W związku ze zmianami w ukraińskich przepisach środowiskowych, wymagania dotyczące złożenia załącznika A12 (oceny oddziaływania na środowisko) w odniesieniu do ukraińskich beneficjentów zostały uproszczone.

14 06 / 2017

Badanie potrzeb szkoleniowych na polskim obszarze Programu

Wspólny Sekretariat Techniczny wraz z Oddziałem w Rzeszowie przeprowadza ankietę dotyczącą Państwa potrzeb szkoleniowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

13 06 / 2017

15-16 czerwca 2017 nasze biuro będzie nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w dniach 15-16 czerwca 2017 r. biuro Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 będzie nieczynne.

12 06 / 2017

Zakończyły się konsultacje projektów w regionach

W dniach 6-9 czerwca br. zespół ekspertów Wspólnego Sekretariatu Technicznego udzielał indywidualnych konsultacji w regionach.

05 06 / 2017

Stoisko Programu podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Stoisko informacyjne Programu Polska-Białoruś-Ukraina czekało na odwiedzających w sobotę 20 maja w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka” w ramach obchodów Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

05 06 / 2017

Uproszczone wymagania odnośnie studium wykonalności

W celu przyspieszenia procesu przygotowania pełnych wniosków aplikacyjnych, oraz w związku z pojawiającymi się pytaniami, zostały uproszczone wymagania do studium wykonalności.

31 05 / 2017

Podręcznik na temat zapobiegania nadużyciom finansowym

Instytucja Zarządzająca (IZ), będąc odpowiedzialną za wprowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania nadużyciom finansowym, opracowała Podręcznik ze wskazówkami oraz rekomendacjami w zakresie przeciwdziałania, rozpoznawania i reakcji na podejrzenia związane z nadużyciami finansowymi w toku wdrażania Programu i projektów.

30 05 / 2017

Praca w generatorze nad kilkoma pełnymi wnioskami aplikacyjnymi

W odpowiedzi na często pojawiające się pytanie na temat możliwości pracy w uruchomionym generatorze wniosków na kilku wnioskach aplikacyjnych równocześnie uprzejmie informujemy, że nie jest to możliwe.

29 05 / 2017

Projekty zaproszone do drugiego etapu pierwszego naboru wniosków w ramach celów tematycznych Dostępność i Granice

Komisja Wyboru Projektów podjęła decyzję na temat wyników oceny koncepcji projektów z kolejnych dwóch Celów Tematycznych: Dostępność i Granice złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków.

26 05 / 2017

Wyniki transgranicznego konkursu dla szkół “Wspólnie zachowajmy dziedzictwo kulturowe!” (wyniki dla ukraińskich i białoruskich szkół)

Z przyjemnością informujemy, iż zespoły z następujących szkół otrzymały największą liczbę punktów w konkursie oraz zostaną zaproszone na wydarzenie finałowe, które odbędzie się w ramach Dni Współpracy Europejskiej (EC Day)

25 05 / 2017

Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie streszczenia Dużych Projektów Infrastrukturalnych

Wraz z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską streszczeń (Project Summaries) wszystkich dziesięciu Dużych Projektów Infrastrukturalnych (DPI) zakończył się pierwszy etap wyboru DPI.

24 05 / 2017

Terminy indywidualnych konsultacji z beneficjentami

Wspólny Sekretariat Techniczny organizuje dla beneficjentów wiodących projektów zaproszonych do drugiego etapu pierwszego naboru wniosków indywidualne konsultacje dotyczące przygotowania pełnego wniosku aplikacyjnego.

22 05 / 2017

Szkolenia z przygotowania pełnego wniosku aplikacyjnego zostały zakończone

Wspólny Sekretariat Techniczny przeprowadził serię szkoleń poświęconych przygotowaniu pełnych wniosków aplikacyjnych przez beneficjentów wiodących w ramach celów tematycznych Dziedzictwo i Bezpieczeństwo.

22 05 / 2017

Uproszczone wymogi dla beneficjentów

W celu przyspieszenia procesu przygotowania pełnych wniosków aplikacyjnych został opracowany przez Instytucję Zarządzająca oraz Wspólny Sekretariat Techniczny szereg uproszczeń. Zmiany dotyczą załączników, które wraz z pełnym wnioskiem aplikacyjnym mają zostać złożone na drugim etapie naboru wniosków.

12 05 / 2017

Szkolenia dla wnioskodawców zaproszonych do drugiego etapu pierwszego naboru wniosków

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) informuje wnioskodawców zaproszonych do drugiego etapu pierwszego naboru wniosków, że zakończyła się rejestracja na szkolenia dotyczące przygotowania pełnego wniosku aplikacyjnego.

11 05 / 2017

Termin zgłoszeń polskich szkół do udziału w konkursie EC Day przedłużony!

Pragniemy poinformować, że termin zgłoszenia udziału w konkursie „Wspólnie zachowajmy dziedzictwo kulturowe” dla polskich szkół z obszaru kwalifikowalnego Programu został przedłużony do 9 czerwca, a termin ogłoszenia wyników ich rywalizacji przesunięty na 20 czerwca.