PBU

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020

czytaj więcej

Aktualności

1804 / 2017

Szkolenia dla wnioskodawców zaproszonych do drugiego etapu pierwszego naboru wniosków

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) z przyjemnością informuje, że w maju 2017 roku zostaną zorganizowane szkolenia dla wnioskodawców zaproszonych do drugiego etapu pierwszego naboru wniosków. Szkolenia będą organizowane w: • Białymstoku 16 maja 2017r. • Lublinie 17 maja 2017r. • Rzeszowie 18 maja 2017r. • Lwowie 17 maja 2017r. • Lwowie 18 maja 2017r. • Brześciu 18 maj 2017r.

1304 / 2017

Wytyczne do przygotowania Studium wykonalności

Informujemy wszystkich Beneficjentów, że zostały opracowane i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą „Wytyczne do przygotowania Studium wykonalności”.

1104 / 2017

14 kwietnia 2017 biuro WST Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 będzie nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w piątek 14 kwietnia 2017 r. biuro Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 będzie nieczynne. We wszystkich sprawach dotyczących Programu prosimy kontaktować się z WST 18 kwietnia.

0504 / 2017

Otwarcie Rzeszowskiego Oddziału

30 marca br. Wiceminister Rozwoju, Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak oraz Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk dokonali uroczystego otwarcia nowej siedziby oddziału Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie.

0404 / 2017

Szkolenia dla beneficjentów zaproszonych do drugiego etapu pierwszego naboru projektów

Wspólny Sekretariat Techniczny zapewni szkolenia z przygotowania pełnych wniosków aplikacyjnych (FAF) wszystkim beneficjentom, których koncepcje projektów zostały ocenione pozytywnie.

0404 / 2017

Punkt informacyjno-promocyjny Programu na Europejskim Kongresie Samorządów

Przedstawiciele Programu Polska-Białoruś-Ukraina wzięli udział w III Europejskim Kongresie Samorządów, który odbył się 27-28 marca br. w Krakowie.

Zobacz wszystkie